I ZASADA PODSTAWOWA
Polityka Prywatności została stworzona aby dać Tobie gwarancję bezpiecznego korzystania
z niniejszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nigdy i na żadnych
warunkach nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu www.sophiebutik.pl .

II DANE OSOBOWE

Kiedy prosimy o podanie danych osobowych?
Podczas korzystania ze sklepu www.sophiebutik.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych
swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te, to w większości przypadków
imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień zostaniesz poproszony o podanie pełnych
danych osobowych. Wymagane sa tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu.

Do czego będziemy wykorzystywać dane osobowe?
Dane osobowe imię oraz adres e-mail konieczne są, aby wysyłać zamówione bezpłatne biuletyny
elektroniczne lub odpowiedzi na zadane pytania. W stopce biuletynu mogą znaleźć się oferty
promocyjne lub reklamowe. Pozostałe dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres Klienta,
konieczne są, do zrealizowania Twojego zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiadamy dzięki działalności związanej ze sklepem.
Wiadomości będą odnosiły się do zmian w funkcjonowaniu serwisu
lub pojawienia się w nim nowych promocji, informacji, życzeń, produktów itp.

IX. JAWNE DANE OSOBOWE
Dane osobowe (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) podawanie przy okazji wysyłania
komentarzy, opinii do artykułów, produktów i innych materiałów
powiązanych
ze sklepem www.sophiebutik.pl i FANPAGE www.facebook.com/SophieBoutiquee
są ujawnione i dostępne dla wszystkich odwiedzających.

Dokonujemy wszelkich starań dotyczących bezpieczeństwa Waszych danych
osobowych, jednak nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami
prywatnymi lub firmami, które mają dostęp do tych danych i wykorzystują je
do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
Dlatego te dane nie podlegają Polityce Prywatności.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.