I ZASADA PODSTAWOWA

Polityka Prywatności została stworzona aby dać Tobie gwarancję bezpiecznego korzystania
z niniejszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nigdy i na żadnych
warunkach nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych
klientów/użytkowników sklepu www.sophiebutik.pl .

1. Kto jest administratorem danych osobowych www.sophiebutik.pl ?
Administratorem danych osobowych www.sophiebutik.pl , czyli osobą odpowiedzialną za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

P.H.U SOPHIE Sonia Piechocka
ul. Adama Mickiewicza 20
64-020 Czempiń
NIP: 7822429709
REGON: 360504842
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Sklep internetowy www.sophiebutik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
Internetu na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki; koszt i czas dostawy.
5. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest dowód zakupu
dostarczany przez Sprzedającego (paragon/faktura).

II. ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

e-mailem na adres sklep@sophiebutik.pl,

telefonicznie pod numerem 503 – 906 – 524

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych
(imię, nazwisko, adres, nr. telefonu oraz e-mail).
3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wyslanie wiadomości na podany podczas
składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty
w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności
podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu www.sophiebutik.pl nie stanowią
ofertu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamówionych produktów.
6.  Po założeniu zamówienia na wskazay adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją
o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

po złożeniu zamówieniu – ogólne potwierdzeie jego złożenia

po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
o której mowa w punkcie III ust.5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony
od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku
bankowym Sklepu.
8. Klient wyraża zgodę na wystawienia i przesyłanie drogą elektroniczną,
na wskazany przez siebie adres e-mal, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
w szczególności takich jak: faktury z załącznikami.
Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej,
zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej.

III. PŁATNOŚCI
1.Klient ma do wyboru formy płatności:

płatność przelewem (przedpłata),

płatność przy odbiorze (pobranie).

2. Ceny przesyłek podane są na sklepie www.sophiebutik.pl, znajdziesz je tutaj.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 75dni roboczych
na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
5. Płatności można dokonać za pośrednictwem płatności online z której korzystamy – transferuj.pl,
a także poprzez tradycyjny przelew bankowy/pocztowy. Przelew należy dokonać na adres:

P.H.U SOPHIE SONIA PIECHOCKA
ul. Adama Mickiewicza 20
64-020 Czempiń
nr konta mBank: 10 1140 2004 0000 3702 7548 5757
w tytule ZAWSZE proszę wpisać numer zamówienia/imię i nazwisko

IV. WYSYLKA TOWARU
1.Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich.

termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania
należności na rachunku bankowym Sklepu.

2. Darmowa wysyłka obowiązuje przy zamówieniach powyżej 99zł.

VI. REKLAMACJE 

1.W przypadku niezgodności lub odebrania uszkodzonego towaru przez Klienta,
Klient ma prawo odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności
Koszty wysyłki pokrywa Sprzedający.
Adres, pod który Klient winien odesłać towar:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SOPHIE Sonia Piechocka
ul. Adama Mickiewicza 20 
64-020 Czempiń

2. Termin rozpatrzenia reklamacji  przez Sklep to 14 dni od momentu otrzymania przesyłki
wraz z opisem niezgodności.
3. Reklamacje (wzór PDF) wraz z dowodem zakupu od tego Sklepu należy zgłaszać
na adres e-mail lub: sklep@sophiebutik.pl lub w formie tradycyjnej (pkt I niniejszego regulaminu).
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi
reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.
5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot
zamówienia w całości lub części na adres Sklepu.
6. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru.
W przypadku gdy Klient wybral sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep,
Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
Nie odbieramy zwrotów za pobraniem – proszę o tym pamiętać, inaczej paczka do Państwa wróci.

VII. ZWROTY

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia
od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14dni od daty
doręczenia towaru, oświadczenie o zwrocie.
3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie można złożyć na formularzu (wzór PDF), załączonego do wysłanego zamówienia,
na adres siedziby firmy (pkt I niniejszego regulaminu) lub drogą mailową na adres: sklep@sophiebutik.pl
5. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy na swój koszt.
6. Sklep w ciągu 5 dni zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
Nie odbieramy zwrotów za pobraniem – proszę o tym pamiętać, inaczej paczka do Państwa wróci.

VIII. DANE OSOBOWE

Kiedy prosimy o podanie danych osobowych?
Podczas korzystania ze sklepu www.sophiebutik.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych
swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te, to w większości przypadków imię
i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień zostaniesz poproszony o podanie
pełnych danych osobowych. Wymagane sa tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu.
Do czego będę wykorzystywać dane osobowe?
Dane osobowe imię oraz adres e-mail konieczne są, aby wysyłać zamówione bezpłatne biuletyny
elektroniczne lub odpowiedzi na zadane pytania. W stopce biuletynu mogą znaleźć się oferty promocyjne
lub reklamowe. Pozostałe dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres Klienta, konieczne są do zrealizowania
Twojego zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiadam dzięki działalności związanej ze sklepem www.sophiebutik.pl .
Wiadomości będą odnosiły się do zmian w funkcjonowaniu mojego serwisu lub pojawienia się w nim
nowych promocji, informacji, życzeń, produktów itp.

IX. JAWNE DANE OSOBOWE
Dane osobowe (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) podawanie przy okazji wysyłania komentarzy,
opinii do artykułów, produktów i innych materiałów powiązanych ze sklepem www.sophiebutik.pl
i FANPAGE www.facebook.com/SophieBoutiquee są ujawnione i dostępne dla wszystkich odwiedzających.
Dokonujemy wszelkich starań dotyczących bezpieczeństwa Waszych danych osobowych, jednak nie mamy
możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które mają dostęp do tych danych i wykorzystują je do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
Dlatego te dane nie podlegają Polityce Prywatności.

X. CIASTECZKA COOKIES
Niniejsza witryna internetowa www.sophiebutik.pl korzysta z „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na komputerze Klienta/użytkownika w celu uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika, a także jego danych.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu może okazać się niemożliwe.

XI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Używając, czytając czy przeglądając sklep internetowy www.sophiebutik.pl akceptujesz zasady zawarte
w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu www.sophiebutik.pl zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia
zmian w Polityce Prywatności. Każda osoba, która wykorzystuje w jakikolwiek sposób sklep www.sophiebutik.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzone zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy i na żadnych warunkach nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/użytkowników sklepu www.sophiebutik.pl .

Pamiętaj – Szanujemy Twoją Prywatność! :)


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2015r.